Kontaktuppgifter från vårdnadshavare (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det händer många saker på skolorna som elever och vårdnadshavare behöver ta del av. Det kan gälla information om krishändelser, informationsträffar, större aktiviteter som sker på skolan eller på gymnasieförbundet. Det gäller alltså inte information som du har direkt med ansvarig lärare eller annan skolpersonal. För att vi ska kunna ge dig snabb och digital information behöver vi att du svarar ja eller nej i e-tjänsten till att kontaktuppgifterna som du har fyllt i får användas av oss.

Det är frivilligt att lämna in uppgifterna, mer om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa om på gyf.se/gdpr.

E-tjänsten samlar in

Dina personuppgifter för att kunna hantera det här ärendet i e-tjänsten. Du får också svara på om vi får använda dina kontaktuppgifter för informationsutskick och vad det innebär. 

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Laglig grund för behandlingen

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifter behandlas.

Lagringstid

  • 1 år

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under Dataskyddsförordning (GDPR) i menyn ovan.

Frågor om e-tjänsten

Kalmarsunds gymnasieförbund (kansli)
gymnasieforbundet@gyf.se
010-352 73 00
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Kalmarsunds gymnasieförbund
gymnasieforbundet@gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa