Aktivitetskort på nätet

LÄS MER

Förenklar föreningens hantering och redovisning av Lokalt aktivitetsstöd. All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas. Här hittar du manualer för föreningsledare och för föreningsadministratörer

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/foreningsservice/aktivitetskortet-pa-natet.html