Sök tjänst

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du som privatperson, företagare eller förening kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig bäst. E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut, signera och skicka in.

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (69)

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion

   Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit från servering eller av någon mat som du har köpt hem – till exempel restaurang, café, gatukök eller skolmatsal? Då ska du använda denna e-tjänst.

   Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit från servering eller av någon mat som du har köpt hem – till exempel restaurang, café, gatukök eller skolmatsal? Då ska du använda denna e-tjänst.

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag om BAB SFS 2018:222

   Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  • Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplaner

   Här kan du ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan.

   Här kan du ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan.

  • Ansökan om Kompiskort

   Har du funktionsnedsättning kan du få ta med en kompis på aktiviteter utan kostnad

   Har du funktionsnedsättning kan du få ta med en kompis på aktiviteter utan kostnad

  • Ansökan om kostnadsfri radonmätning

   Detta erbjudande gäller dig som bor i villa/egna hem och ännu inte mätt radon i din fastighet. Har du gjort åtgärder för att sänka radonhalten och vill göra en uppföljande mätning går det också bra att ansöka.

   OBS! När du ansöker om radonmätning via denna sida får samhällsbyggnadskontoret en kopia på mätresultatet som blir offentlig handling.

   Detta erbjudande gäller dig som bor i villa/egna hem och ännu inte mätt radon i din fastighet. Har du gjort åtgärder för att sänka radonhalten och vill göra en uppföljande mätning går det också bra att ansöka.

   OBS! När du ansöker om radonmätning via denna sida får samhällsbyggnadskontoret en kopia på mätresultatet som blir offentlig handling.

  • Ansökan om vägvisning till service, inrättningar samt företag

   Till dig som vill ansökan om vägvisning till service, inrättningar samt företag

   Till dig som vill ansökan om vägvisning till service, inrättningar samt företag

  • Ansökan/anmälan - enskild avloppsanläggning

   Enskilt avlopp - tillstånd anmälan enligt 13 § eller 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

   Enskilt avlopp - tillstånd anmälan enligt 13 § eller 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

  • Avfall - Anmälan om mellanlagring

   Om du vill mellanlagra mellan 10 ton och 30 000 ton avfall som är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål eller mer än 10 ton annat avfall måste du anmäla det till kommunen. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

   Om du vill mellanlagra mellan 10 ton och 30 000 ton avfall som är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål eller mer än 10 ton annat avfall måste du anmäla det till kommunen. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här kan du beställa nybyggnadskarta

   Här kan du beställa nybyggnadskarta

  • Biocider - Spridning

   Om du yrkesmässigt ska sprida biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska du underrätta Kalmar kommun.

   Om du yrkesmässigt ska sprida biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska du underrätta Kalmar kommun.

  • Bygglov - Anmälningspliktiga åtgärder - Attefall

   Här kan du göra din anmälan om attefallshus eller attefallsåtgärd.

   Här kan du göra din anmälan om attefallshus eller attefallsåtgärd.

  • Bygglov - Anmälningspliktiga åtgärder - Ändring av en byggnads tekniska egenskaper

   Här kan du göra din anmälan för ändring av en byggnads tekniska egenskaper.

   Här kan du göra din anmälan för ändring av en byggnads tekniska egenskaper.

  • Bygglov - Eldstad

   Här kan du göra din anmälan om eldstad

   Här kan du göra din anmälan om eldstad

  • Bygglov - Förhandsbesked

   Här kan du göra din ansökan om förhandsbesked.

   Här kan du göra din ansökan om förhandsbesked.

  • Bygglov - Parkeringsplats

   Här kan du ansöka om bygglov för att anordna, flytta eller ändra parkeringsplatser.

   Här kan du ansöka om bygglov för att anordna, flytta eller ändra parkeringsplatser.

  • Bygglov - Tillfälliga åtgärder

   Här kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.

   Här kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.

  • Båt - Registrering av uppgifter

   Här registrerar du dina båtuppgifter

   Här registrerar du dina båtuppgifter

  • Båtplats - Uppsägning

   Här kan du säga upp din båtplats.

   Här kan du säga upp din båtplats.

  • Cistern - installation

   Här kan du som fastighetsägare eller företag informera om att du ska installera en cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja.

   Här kan du som fastighetsägare eller företag informera om att du ska installera en cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja.

  • Cistern tagen ur bruk

   Om du ska ta bort din cistern ska du informera kommunen om det. Kommunen tar ut en avgift motsvarande en timmes handläggning. Om du betalar en årlig tillsynsavgift ingår handläggningen av detta ärende i den.

   Om du ska ta bort din cistern ska du informera kommunen om det. Kommunen tar ut en avgift motsvarande en timmes handläggning. Om du betalar en årlig tillsynsavgift ingår handläggningen av detta ärende i den.

  • Djurhållning - tillstånd inom detaljplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom detaljplan (inom tätbebyggt område). Exempel på djurhållning kan i detta fallet vara höns, getter, får eller svin m.m.

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom detaljplan (inom tätbebyggt område). Exempel på djurhållning kan i detta fallet vara höns, getter, får eller svin m.m.

  • Dricksvattenanläggning

   Här kan du anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

   Här kan du anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

  • Egensotning

   Här kan du ansöka om egensotning.

   Här kan du ansöka om egensotning.

  • Enskilt avlopp - mulltoa, latrin, eget omhändertagande

   Här kan du ansöka/anmäla om omhändertagande av latrin.

   Här kan du ansöka/anmäla om omhändertagande av latrin.

  • Farligt avfall - Anmälan om lagring

   För att lagra och hantera farligt avfall krävs tillstånd, vid handläggning av ärendet tar vi ut en timavgift som debiteras i efterskott.

   För att lagra och hantera farligt avfall krävs tillstånd, vid handläggning av ärendet tar vi ut en timavgift som debiteras i efterskott.

  • Felanmälan - Serviceanmälan Bostäder - HB Telemarken

   Med denna e-tjänst kan du felanmäla bostad för HB telemarken

   Med denna e-tjänst kan du felanmäla bostad för HB telemarken

  • Förorenad mark - Upplysning

   Om du upptäcker en förorening på din fastighet är du skyldig att informera kommunen.

   Om du upptäcker en förorening på din fastighet är du skyldig att informera kommunen.

  • Gödsel - Dispens för spridning av gödsel

   Om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka kan kommunen medge dispens från förbudet att sprids gödsel under tiden 1 november till 28 februari.

   Om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka kan kommunen medge dispens från förbudet att sprids gödsel under tiden 1 november till 28 februari.

  • Gödsel - gödselstad inom detaljplanelagt område

   Här kan du anmäla om du vill anlägga en gödselstad inom detaljplanelagt område (37 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

   Här kan du anmäla om du vill anlägga en gödselstad inom detaljplanelagt område (37 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

  • Hälsoskydd - Anmälan om att driva skola eller förskola

   Senast 6 veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Senast 6 veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Hälsoskydd - Bassängbad

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där pooler eller bassänger upplåts till allmänheten.

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där pooler eller bassänger upplåts till allmänheten.

  • Hälsoskydd - Grundskola, gymnasieskola, förskola och fritidshem

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet.

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet.

  • Hälsoskydd - Hygienisk behandling

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet som till exempel tatuering eller fotvård.

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet som till exempel tatuering eller fotvård.

  • Hälsoskydd - Solarieverksamhet

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där solarier upplåts till allmänheten.

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där solarier upplåts till allmänheten.

  • Informationskarta över pågående och gällande detaljplaner

   Via vår informationskarta över pågående och gällande detaljplaner får du fram alla plankartor och den fullständiga akten över detaljplanen.

   Via vår informationskarta över pågående och gällande detaljplaner får du fram alla plankartor och den fullständiga akten över detaljplanen.

  • Intresseanmälan för tomt

   Här anmäler du intresse för alla tomter som säljs av Kalmar kommun. Nysläppta tomter säljs i första hand till kunder i Kalmar kommuns tomtkö. För att köpa någon av kommunens övriga tomter behöver du inte vara registrerad i tomtkön.

   Här anmäler du intresse för alla tomter som säljs av Kalmar kommun. Nysläppta tomter säljs i första hand till kunder i Kalmar kommuns tomtkö. För att köpa någon av kommunens övriga tomter behöver du inte vara registrerad i tomtkön.

  • Intresseanmälan till markanvisningstävling

   E-tjänsten är tillgänglig när markanvisning pågår.

   E-tjänsten är tillgänglig när markanvisning pågår.

  • Kalmar Energi AB

   Här kan du se dina fakturor, avtal och statistik över din energianvändning.

   Här kan du se dina fakturor, avtal och statistik över din energianvändning.

  • Kalmar Vatten AB

   Här kan du lämna mätarställning för din fastighet och ta del av dina fakturor och förbrukningshistorik.

   Här kan du lämna mätarställning för din fastighet och ta del av dina fakturor och förbrukningshistorik.

  • Kalmarhem AB

   Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun med knappt 5 000 lägenheter, varav ca 1 000 studentlägenheter och ca 19 000 m² kommersiella lokaler.  

   Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun med knappt 5 000 lägenheter, varav ca 1 000 studentlägenheter och ca 19 000 m² kommersiella lokaler.  

  • Kretslopp Sydost

   Från och med 1 januari 2021 ansvarar Kretslopp Sydost(f.d. KSRR) för hushållsavfall och återvinningscentraler i Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn samt Torsås. Men för dig blir det ingen skillnad – allt kommer att vara precis som vanligt, ovanligt vanligt faktiskt.

   Från och med 1 januari 2021 ansvarar Kretslopp Sydost(f.d. KSRR) för hushållsavfall och återvinningscentraler i Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn samt Torsås. Men för dig blir det ingen skillnad – allt kommer att vara precis som vanligt, ovanligt vanligt faktiskt.

  • Lantmäteriförrättningar - Ansökan och pågående ärenden

   I vår e-tjänst får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

   I vår e-tjänst får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

  • Lägenhetsregistret - ajourhållning

   Här lämnar du in uppgifter för ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

   Här lämnar du in uppgifter för ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

  • Medelstora förbränningsanläggningar - Anmälan

   Här kan du anmäla och lämna information om medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Med en medelstor en förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 Megawatt eller högre men högst 50 Megawatt. (4§ förordning 2018:471)

   Här kan du anmäla och lämna information om medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Med en medelstor en förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 Megawatt eller högre men högst 50 Megawatt. (4§ förordning 2018:471)

  • Miljö - Bokning av energi- och klimatrådgivning

   Här kan du boka tid för opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

   För mer information om rådgivningen besök kalmar.se/energiradgivning

   Här kan du boka tid för opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

   För mer information om rådgivningen besök kalmar.se/energiradgivning

  • Miljöfarlig verksamhet - Nedläggning

   Om du ska lägga ner den miljöfarliga verksamhet du driver ska du underrätta kommunen.

   Om du ska lägga ner den miljöfarliga verksamhet du driver ska du underrätta kommunen.

  • Miljöskydd - Efterbehandling förorenad mark

   Anmälan om sanering av föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om sanering av föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet

  • Nedgrävning av hästdjur

   Här kan du ansöka om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.

   Här kan du ansöka om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.

  • Orm - Ansökan om tillstånd

   På denna sida kan du ansöka om tillstånd för ormhållning.

   På denna sida kan du ansöka om tillstånd för ormhållning.

  • PCB - Inventering

   Med denna e-tjänst redovisar du resultat av genomförd inventering till kommunen.

   Med denna e-tjänst redovisar du resultat av genomförd inventering till kommunen.

  • PCB-sanering - anmälan

   Här kan du anmäla om PCB-sanering.

   Här kan du anmäla om PCB-sanering.

  • Prioriterade detaljplaner och byggprojekt

   Kartan visar de prioriterade projekt kommunen kommer att jobba med.

   Kartan visar de prioriterade projekt kommunen kommer att jobba med.

  • Slutrapportera genomförd PCB-sanering

   Med denna e-tjänst slutrapporterar du genomförd sanering av PCB till kommunen.

   Med denna e-tjänst slutrapporterar du genomförd sanering av PCB till kommunen.

  • Solkarta

   Via vår nya solkarta kan du se hur mycket sol just ditt hus får och var det är mest lämpligt att placera ut solceller.

   Via vår nya solkarta kan du se hur mycket sol just ditt hus får och var det är mest lämpligt att placera ut solceller.

  • Strandskyddsdispens

   Här kan du som fastighetsägare eller företag ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

   Här kan du som fastighetsägare eller företag ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

  • Strandstädning - Ren Ostkust

   I appen Ren Ostkust kan du planera och kommunicera städinsatser.

   I appen Ren Ostkust kan du planera och kommunicera städinsatser.

  • Tillfälligt bete/foderskörd på kommunal mark

   Här kan du ansöka om tillåtelse att använda kommunal mark tillfälligt för bete/foderskörd.

   Här kan du ansöka om tillåtelse att använda kommunal mark tillfälligt för bete/foderskörd.

  • Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp

   Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp

   Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp

  • VA - Anmälan

   Anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

   Anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

  • Värmepump - granneintyg

   Här hittar du lämna in granneintyg för anläggande av värmepump.

   Här hittar du lämna in granneintyg för anläggande av värmepump.

  • Värmepump - installation

   Här kan du anmäla installation av värmepump.

   Här kan du anmäla installation av värmepump.

  • Växtskyddsmedel - Spridning inom vattenskyddsområde

   Om du har jordbruksmark inom vattenskyddsområde måste du söka tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

   Om du har jordbruksmark inom vattenskyddsområde måste du söka tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

  • Översiktsplan som karta

   Här kan du se kommunens övergripande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för bland annat Kvarnholmen och Södra staden.

   Här kan du se kommunens övergripande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för bland annat Kvarnholmen och Södra staden.

  Visa allaVisa färre

  Dolda e-tjänster (1)

  Kommun och politik (23)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (15)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (23)

  • Anmälan om oro för äldre (65 år och äldre) samt yngre personer med lättare funktionshinder

   Anmälan avser personer över 65 år där anmälan ser ett behov av hemtjänst enligt Socialtjänstlagen.

   Anmälan avser personer över 65 år där anmälan ser ett behov av hemtjänst enligt Socialtjänstlagen.

  • Ansökan medel från donationsstiftelser

   Denna e-tjänsten är till för att ansöka om medel från donationsstiftelser.

   Denna e-tjänsten är till för att ansöka om medel från donationsstiftelser.

  • Ansökan om avgiftsnedsättning för särskilt boende

   Ansökan om avgiftsnedsättning för särskilt boende - Gällande dubbel bostadskostnad och/eller garantibelopp.

   Ansökan om avgiftsnedsättning för särskilt boende - Gällande dubbel bostadskostnad och/eller garantibelopp.

  • Ansökan om extra bidrag

   Här kan du som du som har insatsen stödboende eller dess företrädare ansökan om extra bidrag för olika syften.

   Här kan du som du som har insatsen stödboende eller dess företrädare ansökan om extra bidrag för olika syften.

  • Ansökan om personligt stöd till nyanlända flyktingar

   Här kan du som nyanländ flykting ansöka om att få personligt stöd i din etablering i Kalmar.

   Här kan du som nyanländ flykting ansöka om att få personligt stöd i din etablering i Kalmar.

  • Avtal för hemsjukvård vid tillfällig vistelse från annan kommun

   Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning, som ska resa till Kalmar kommun och behöver hemsjukvård, hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse, vänd dig till en biståndshandläggare i din hemkommun.

   Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning, som ska resa till Kalmar kommun och behöver hemsjukvård, hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse, vänd dig till en biståndshandläggare i din hemkommun.

  • Boka tid för Bekräftelse av föräldraskap för ogifta

   Boka tid för Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

   Boka tid för Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

  • Boka tid för stöd till dig som anhörig

   För dig som vårdar närstående med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom (ej äldreomsorg) 

   För dig som vårdar närstående med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom (ej äldreomsorg) 

  • Boka tid med seniorlots

   Personer som är 65 år kan få kostnadsfri hjälp med tjänster som fallförebyggande arbete, stöd vid enklare digital hantering, uppsökande verksamhet samt lotsuppdrag.

   Personer som är 65 år kan få kostnadsfri hjälp med tjänster som fallförebyggande arbete, stöd vid enklare digital hantering, uppsökande verksamhet samt lotsuppdrag.

  • Hemtjänst och trygghetslarm vid tillfällig vistelse från annan kommun

   E-tjänst för kommuner som handlägger ärenden för personer som behöver hemtjänst och/eller trygghetslarm när individen tillfälligt kommer att vistas i Kalmar Kommun.

   E-tjänst för kommuner som handlägger ärenden för personer som behöver hemtjänst och/eller trygghetslarm när individen tillfälligt kommer att vistas i Kalmar Kommun.

  • Intresseanmälan för att bli god man / förvaltare

   Här kan du skicka in en intresseanmälan för att bli god man/förvaltare.

    

   Här kan du skicka in en intresseanmälan för att bli god man/förvaltare.

    
  • Intresseanmälan Lägenhet Stensberg

   E-tjänst för att skicka in en intresseanmälan för trygghetsboende på Stensberg, Ståthållaregatan 35

   E-tjänst för att skicka in en intresseanmälan för trygghetsboende på Stensberg, Ståthållaregatan 35

  • Kontakta Socialförvaltningen

   Här kan du skicka meddelande till Socialförvaltningen istället för via e-post om ditt ärende innehåller sekretesskyddad information eller känsliga personuppgifter.

   Här kan du skicka meddelande till Socialförvaltningen istället för via e-post om ditt ärende innehåller sekretesskyddad information eller känsliga personuppgifter.

  • Kontakta Sydostjouren

   Kontakta Sydostjouren om du behöver kontakt med socialtjänsten utanför ordinarie kontorstid. 

   Kontakta Sydostjouren om du behöver kontakt med socialtjänsten utanför ordinarie kontorstid. 

  • Kontaktformulär SSPF

   I Kalmar kommun samarbetar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande mot ungdomskriminalitet och för ungdomar i riskzon för kriminalitet. SSPF är en frivillig samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 16 år.

   I Kalmar kommun samarbetar skola, socialtjänst, polis, och fritid (SSPF) förebyggande mot ungdomskriminalitet och för ungdomar i riskzon för kriminalitet. SSPF är en frivillig samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 16 år.

  • Samhällsorientering Vuxen

   Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

   Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

  • Uppgifter för beräkning av vård och omsorgsavgift

   Här kan du lämna in dina inkomstuppgifter för beräkning av din vård- och omsorgsavgift. 

   För att ändra inkomst för barnomsorgstaxa vänligen använd följande tjänst istället:
   Barnomsorg och skola - inloggning vårdnadshavare

   Obs! Innan lämnad inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt Kalmar kommuns gällande taxa (maxtaxa).

   Här kan du lämna in dina inkomstuppgifter för beräkning av din vård- och omsorgsavgift. 

   För att ändra inkomst för barnomsorgstaxa vänligen använd följande tjänst istället:
   Barnomsorg och skola - inloggning vårdnadshavare

   Obs! Innan lämnad inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt Kalmar kommuns gällande taxa (maxtaxa).

  Visa allaVisa färre

  Synpunkt och felanmälan (11)

  Visa allaVisa färre

  Trafik och resor (1)

  Trygghet och Säkerhet (5)

  Uppleva och göra (9)

  • Bidrag, stöd och stipendier

   Här presenteras de bidrag, stöd och stipendier som kommunen erbjuder inom kultur och idrott.

   Här presenteras de bidrag, stöd och stipendier som kommunen erbjuder inom kultur och idrott.

  • Föreningsregister

   Föreningarna ansvarar själva för att ändra och uppdatera föreningsuppgifterna och medlemsantalet i vårt föreningsregister.

   Föreningarna ansvarar själva för att ändra och uppdatera föreningsuppgifterna och medlemsantalet i vårt föreningsregister.

  • Slutrapport KLIRR

   Här kan du skicka in din slutrapport för ditt KLIRR projekt

   Här kan du skicka in din slutrapport för ditt KLIRR projekt

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (30)

  Visa allaVisa färre