Sök tjänst

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du som privatperson, företagare eller förening kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig bäst. E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut, signera och skicka in.

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (58)

  • Anmäla spridning av biocider

   Blankett och information gällande yrkesmässig spridning av biocider på en plats som allmänheten har tillträde till.

   Blankett och information gällande yrkesmässig spridning av biocider på en plats som allmänheten har tillträde till.

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag om BAB SFS 2018:222

   Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  • Ansökan om Kompiskort

   Har du funktionsnedsättning kan du få ta med en kompis på aktiviteter utan kostnad

   Har du funktionsnedsättning kan du få ta med en kompis på aktiviteter utan kostnad

  • Ansökan om vägvisning till service, inrättningar samt företag

   Till dig som vill ansökan om vägvisning till service, inrättningar samt företag

   Till dig som vill ansökan om vägvisning till service, inrättningar samt företag

  • Ansökan/anmälan - enskild avloppsanläggning

   Enskilt avlopp - tillstånd anmälan enligt 13 § eller 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

   Enskilt avlopp - tillstånd anmälan enligt 13 § eller 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

  • Avfall - Anmälan om mellanlagring

   Om du vill mellanlagra mellan 10 ton och 30 000 ton avfall som är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål eller mer än 10 ton annat avfall måste du anmäla det till kommunen. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

   Om du vill mellanlagra mellan 10 ton och 30 000 ton avfall som är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål eller mer än 10 ton annat avfall måste du anmäla det till kommunen. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

  • Bygglov - ansökan om bygg-, rivning- eller marklov

   Här kan du ansöka om bygglov

   Här kan du ansöka om bygglov

  • Bygglov - Bokning av teknisk samråd

   Här kan du boka ditt tekniska samråd

   Innan du bokar ditt tekniska samråd är det viktigt att

   * kontrollera att du skickat in de handlingar som framgår av kallelsen
   * kontakta din kontrollansvariga så att du bokar en tid så ni båda kan delta

   Här kan du boka ditt tekniska samråd

   Innan du bokar ditt tekniska samråd är det viktigt att

   * kontrollera att du skickat in de handlingar som framgår av kallelsen
   * kontakta din kontrollansvariga så att du bokar en tid så ni båda kan delta

  • Bygglov - skyltar och ljusanordningar

   Här kan du ansöka om bygglov för skyltar och ljusanordningar

   Här kan du ansöka om bygglov för skyltar och ljusanordningar

  • Båt - Registrering av uppgifter

   Här registrerar du dina båtuppgifter

   Här registrerar du dina båtuppgifter

  • Båtplats - Uppsägning

   Här kan du säga upp din båtplats.

   Här kan du säga upp din båtplats.

  • Cistern - installation

   Här kan du som fastighetsägare eller företag informera om att du ska installera en cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja.

   Här kan du som fastighetsägare eller företag informera om att du ska installera en cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja.

  • Cistern tagen ur bruk

   Om du ska ta bort din cistern ska du informera kommunen om det. Kommunen tar ut en avgift motsvarande en timmes handläggning. Om du betalar en årlig tillsynsavgift ingår handläggningen av detta ärende i den.

   Om du ska ta bort din cistern ska du informera kommunen om det. Kommunen tar ut en avgift motsvarande en timmes handläggning. Om du betalar en årlig tillsynsavgift ingår handläggningen av detta ärende i den.

  • Djurhållning - tillstånd inom detaljplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom detaljplan (inom tätbebyggt område). Exempel på djurhållning kan i detta fallet vara höns, getter, får eller svin m.m.

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom detaljplan (inom tätbebyggt område). Exempel på djurhållning kan i detta fallet vara höns, getter, får eller svin m.m.

  • Dricksvattenanläggning

   Här kan du anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

   Här kan du anmäla registrering av dricksvattenanläggning.

  • Egensotning

   Här kan du ansöka om egensotning.

   Här kan du ansöka om egensotning.

  • Enskilt avlopp - mulltoa, latrin, eget omhändertagande

   Här kan du ansöka/anmäla om omhändertagande av latrin.

   Här kan du ansöka/anmäla om omhändertagande av latrin.

  • Förorenad mark - Upplysning

   Om du upptäcker en förorening på din fastighet är du skyldig att informera kommunen.

   Om du upptäcker en förorening på din fastighet är du skyldig att informera kommunen.

  • Gödsel - Dispens för spridning av gödsel

   Om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka kan kommunen medge dispens från förbudet att sprids gödsel under tiden 1 november till 28 februari.

   Om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka kan kommunen medge dispens från förbudet att sprids gödsel under tiden 1 november till 28 februari.

  • Gödsel - gödselstad inom detaljplanelagt område

   Här kan du anmäla om du vill anlägga en gödselstad inom detaljplanelagt område (37 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

   Här kan du anmäla om du vill anlägga en gödselstad inom detaljplanelagt område (37 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

  • Hälsoskydd - Anmälan om att driva skola eller förskola

   Senast 6 veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Senast 6 veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Hälsoskydd - Bassängbad

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där pooler eller bassänger upplåts till allmänheten.

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där pooler eller bassänger upplåts till allmänheten.

  • Hälsoskydd - Grundskola, gymnasieskola, förskola och fritidshem

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet.

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet.

  • Hälsoskydd - Hygienisk behandling

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet som till exempel tatuering eller fotvård.

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet som till exempel tatuering eller fotvård.

  • Hälsoskydd - Solarieverksamhet

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där solarier upplåts till allmänheten.

   Här kan du anmäla att du planerar att starta verksamhet där solarier upplåts till allmänheten.

  • Informationskarta över pågående och gällande detaljplaner

   Via vår informationskarta över pågående och gällande detaljplaner får du fram alla plankartor och den fullständiga akten över detaljplanen.

   Via vår informationskarta över pågående och gällande detaljplaner får du fram alla plankartor och den fullständiga akten över detaljplanen.

  • Intresseanmälan för tomt

   Här anmäler du intresse för alla tomter som säljs av Kalmar kommun. Nysläppta tomter säljs i första hand till kunder i Kalmar kommuns tomtkö. För att köpa någon av kommunens övriga tomter behöver du inte vara registrerad i tomtkön.

   Här anmäler du intresse för alla tomter som säljs av Kalmar kommun. Nysläppta tomter säljs i första hand till kunder i Kalmar kommuns tomtkö. För att köpa någon av kommunens övriga tomter behöver du inte vara registrerad i tomtkön.

  • Kalmar Energi AB

   Här kan du se dina fakturor, avtal och statistik över din energianvändning.

   Här kan du se dina fakturor, avtal och statistik över din energianvändning.

  • Kalmar Vatten AB

   Här kan du lämna mätarställning för din fastighet och ta del av dina fakturor och förbrukningshistorik.

   Här kan du lämna mätarställning för din fastighet och ta del av dina fakturor och förbrukningshistorik.

  • Kalmarhem AB

   Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun med knappt 5 000 lägenheter, varav ca 1 000 studentlägenheter och ca 19 000 m² kommersiella lokaler.  

   Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun med knappt 5 000 lägenheter, varav ca 1 000 studentlägenheter och ca 19 000 m² kommersiella lokaler.  

  • Lantmäteriförrättningar - Ansökan och pågående ärenden

   I vår e-tjänst får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

   I vår e-tjänst får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

  • Livsmedel - Checklista inför kontrollbesök

   Checklista för personer som driver livsmedelsverksamhet.

   Checklista för personer som driver livsmedelsverksamhet.

  • Lägenhetsregistret - ajourhållning

   Här lämnar du in uppgifter för ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

   Här lämnar du in uppgifter för ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

  • Medelstora förbränningsanläggningar - Anmälan

   Här kan du anmäla och lämna information om medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Med en medelstor en förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 Megawatt eller högre men högst 50 Megawatt. (4§ förordning 2018:471)

   Här kan du anmäla och lämna information om medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Med en medelstor en förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 Megawatt eller högre men högst 50 Megawatt. (4§ förordning 2018:471)

  • Miljöskydd - Efterbehandling förorenad mark

   Anmälan om sanering av föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet

   Anmälan om sanering av föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet

  • Nedgrävning av hästdjur

   Här kan du ansöka om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.

   Här kan du ansöka om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.

  • Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

   Om du ska lägga ner den miljöfarliga verksamhet du driver ska du underrätta kommunen.

   Om du ska lägga ner den miljöfarliga verksamhet du driver ska du underrätta kommunen.

  • PCB - Inventering

   På denna blankett redovisar du resultat av genomförd inventering till kommunen.

   På denna blankett redovisar du resultat av genomförd inventering till kommunen.

  • PCB-sanering - anmälan

   Här kan du anmäla om PCB-sanering.

   Här kan du anmäla om PCB-sanering.

  • Prioriterade detaljplaner och byggprojekt

   Kartan visar de prioriterade projekt kommunen kommer att jobba med.

   Kartan visar de prioriterade projekt kommunen kommer att jobba med.

  • Slutrapportera genomförd PCB-sanering

   Med denna e-tjänst slutrapporterar du genomförd sanering av PCB till kommunen.

   Med denna e-tjänst slutrapporterar du genomförd sanering av PCB till kommunen.

  • Solkarta

   Via vår nya solkarta kan du se hur mycket sol just ditt hus får och var det är mest lämpligt att placera ut solceller.

   Via vår nya solkarta kan du se hur mycket sol just ditt hus får och var det är mest lämpligt att placera ut solceller.

  • Strandskyddsdispens

   Här kan du som fastighetsägare eller företag ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

   Här kan du som fastighetsägare eller företag ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

  • Strandstädning - Ren Ostkust

   I appen Ren Ostkust kan du planera och kommunicera städinsatser.

   I appen Ren Ostkust kan du planera och kommunicera städinsatser.

  • Tillfälligt bete/foderskörd på kommunal mark

   Här kan du ansöka om tillåtelse att använda kommunal mark tillfälligt för bete/foderskörd.

   Här kan du ansöka om tillåtelse att använda kommunal mark tillfälligt för bete/foderskörd.

  • Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp

   Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp

   Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp

  • VA - Anmälan

   Anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

   Anslutning till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

  • Värmepump - granneintyg

   Här hittar du lämna in granneintyg för anläggande av värmepump.

   Här hittar du lämna in granneintyg för anläggande av värmepump.

  • Värmepump - installation

   Här kan du anmäla installation av värmepump.

   Här kan du anmäla installation av värmepump.

  • Växtskyddsmedel - Spridning inom vattenskyddsområde

   Om du har jordbruksmark inom vattenskyddsområde måste du söka tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

   Om du har jordbruksmark inom vattenskyddsområde måste du söka tillstånd för att sprida växtskyddsmedel. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

  • Växtskyddsmedel - Yrkesmässig spridning

   Här kan du söka om tillstånd eller anmäla att du ska sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt på annan mark än åkermark.

   Här kan du söka om tillstånd eller anmäla att du ska sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt på annan mark än åkermark.

  • Översiktsplan som karta

   Här kan du se kommunens övergripande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för bland annat Kvarnholmen och Södra staden.

   Här kan du se kommunens övergripande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för bland annat Kvarnholmen och Södra staden.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (19)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (14)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (18)

  Visa allaVisa färre

  Synpunkt och felanmälan (11)

  Visa allaVisa färre

  Trafik och resor (1)

  Trygghet och Säkerhet (5)

  Uppleva och göra (7)

  • Uppsägning årskort bad

   Här kan du säga upp ditt årskort på Äventyrsbadet.

   Här kan du säga upp ditt årskort på Äventyrsbadet.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (20)

  Visa allaVisa färre