Felanmälan - Träd och buskar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som ser ett träd eller buske som har dött eller på annat sätt utgör en fara genom att riskera att falla ner eller störa sikten vid en väg eller cykelbana rapportera det till kommunen.

Du kan också anmäla invasiva arter, exempelvis parkslide, jätteloka, vresros och blomsterlupin.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa