Felanmälan - Träd och buskar

LÄS MER

Här kan du som ser ett träd eller buske som har dött eller på annat sätt utgör en fara genom att riskera att falla ner eller störa sikten vid en väg eller cykelbana rapportera det till kommunen.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa