Anmälan om misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl snabbt och hjälp andra

Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit från servering eller av någon mat som du har köpt hem – till exempel restaurang, café, gatukök eller skolmatsal? I så fall ska du kontakta en livsmedelsinspektör så fort du kan.

Tänk på att du kan förhindra att andra blir sjuka om du anmäler matförgiftningen snabbt. Ju snabbare som vi får anmälan och kan komma ut och ta prover desto större är sannolikheten att vi kan hitta källan till smittan och hindra att fler blir sjuka. Har du akuta besvär kontakta sjukvården, tel 112, alternativt sjukvårdsrådgivningen, tel 1177.

Dessutom får livsmedelsföretagaren reda på att något gått snett i deras verksamhet och har en möjlighet att minska risken att det ska hända igen.

Hur gör jag en anmälan?

Du kan anmäla matförgiftningen direkt på webben genom vår e-tjänst genom att trycka på "Starta e-tjänsten". Du kan också ringa till någon av kommunens livsmedelsinspektörer via kontaktcenter, 010- 352 00 00.


För mer information:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/livsmedel.html

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa