Prioriterade detaljplaner och byggprojekt

LÄS MER

Kartan visar de prioriterade projekt kommunen kommer att jobba med.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling.html