Estetiska programmet Musik - bilaga till ansökan (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till dig som gör en ansökan till Jenny Nyströmskolans estetiska program med inriktning musik.

Denna e-tjänst är en kompletterande bilaga till din gymnasieansökan i Dexter. Här gör du dina val av instrument, anger tidigare musikstudier och har möjlighet att lämna övriga upplysningar till programansvariga.

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Rättslig grund för behandlingen

  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Lagringstid

  • 1 år

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under Dataskyddsförordning (GDPR) i menyn ovan.

För dig som inte har möjlighet att logga in med e-legitimation. Kontakta antagningshandläggare på e-post gymnasieantagningen@gyf.se eller telefon 010-352 74 14.

Frågor om e-tjänsten

Kalmarsunds gymnasieförbund (kansli)
gymnasieforbundet@gyf.se
010-352 73 00
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Kalmarsunds gymnasieförbund
gymnasieforbundet@gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa