Begära ut allmän handling

LÄS MER

Här kan du begära ut en allmän handling.

Allmänna handlingar som är offentliga (alltså inte innehåller någon sekretesskyddad information) har du enligt tryckfrihetsförordningen rätt att få ta del av. Du behöver inte tala om vem du är. Fyll med fördel i dina uppgifter via vår e-tjänst för begäran här, för att få återkoppling i ditt ärende.

Här finns processtödet som dokument.

-

Betyg

Om du vill hämta ut betyg använd istället denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa