Öppna data - Nyckeltal från Kolada

LÄS MER

På den här sidan kan du hämta ut data som Kalmar kommun har gjort tillgängligt för allmänheten. Datat kan du sedan använda i till exempel Google Earth eller lägga på en karta som stöder WMS, GeoJSON eller Geoservice.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information
https://kalmar.se/kommun-och-politik/kommunfakta/oppna-data.html