Ansökan/anmälan - enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Enskilt avlopp - tillstånd anmälan enligt 13 § eller 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp.html

sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden