Gödsel - gödselstad inom detaljplanelagt område

LÄS MER

Här kan du som driver lantbruksverksamhet med djurhållning, skicka in din ansökan om dispens gällande spridning av stallgödsel (gödsel från husdjur och lantbruksdjur).

Kontakt:
kommun@kalmar.se