Gödsel - gödselstad inom detaljplanelagt område

LÄS MER

Här kan du anmäla om du vill anmäla att du vill anlägga en gödselstad inom detaljplanelagt område (37 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Kontakt:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se