Oro för barn - anmälan

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialnämnden. Denna e-tjänst är öppen dygnet runt men bevakas vardagar under kontorstid.

Vid livshotande tillstånd ring 112. 

OBS! Denna e-tjänst bevakas endast under följande tider:

Måndag 7.30 - 17.45,

Tisdag - Torsdag 7.30 - 16.00,

Fredag 7.30 - 14.15. 

Vardag som är dag före röd dag gäller tid som för fredag. 

Vid akuta ärenden utanför dessa tider kontakta Sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00 eller via denna länk https://kalmar.se/omsorg-och-stod/socialjour.html

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningsgruppen
E-post: social@kalmar.se 
Tel: 010-352 00 00 be att få prata med mottagning Barn och familj
Fax: 010-150 50 59

Anmälningar via denna e-tjänst hanteras under följande tider av 
Mottagning barn och familj under kontorstid som är
måndag 7.30 – 17.45,
tisdag - torsdag 7.30 - 16.00,
fredag 7.30 – 14.15. Vardag som är dag före röd dag gäller tid som för fredag.

Övrig tid är det ingen som bevakar inkommande anmälningar via e-tjänsten utan då hanteras det vid nästa bemannade tid enligt ovan. 

Vid brådskande oro utanför kontorstid 
Kontakta Sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00 eller klicka på följande länk: https://kalmar.se/omsorg-och-stod/socialjour.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa