Näringsliv lokalsök

LÄS MER

Via e-tjänsten skickar du mail med din lokalfråga till alla fastighetsägare i Kalmar kommun. Snabbt och effektivt!

För mer information:
https://naringsliv.kalmar.se/bloggettstarktforetagsklimat/bloggarkiv/blogginlagg/nyetjanstforforetagare.5.3c1adf63169b7a0a307394.html

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa