Värmepump - granneintyg

LÄS MER

Här hittar du som ska anlägga värmepump blankett för granneintyg.

Om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme måste du göra en anmälan om installationen.

Kontakt:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/uppvarmning.html