Boka tid för Bekräftelse av faderskap och föräldraskap för sammanboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta eller lever i ett samkönat förhållande måste föräldraskapet bekräftas i en formell handling. Ni har möjlighet att förbereda handlingarna innan barnet är fött, detta kan lämpligen göras i v.30-38 i graviditeten. 

När behövs en faderskapsbekräftelse?

Om ni som föräldrar är gifta när barnet föds antas mannen vara far till barnet och ingen faderskapsbekräftelse behövs. Om ni inte är gifta måste faderskapet fastställas. Detta görs genom att ni intygar faderskapet på socialtjänstens familjerättsenhet. I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Kontakta oss för att boka tid. 

Om ni inte bor tillsammans eller om det finns tveksamheter kring faderskapet (gäller även gifta föräldrar) görs en utvidgad faderskapsutredning hos familjerätten.

Om ni som föräldrar är samkönade

För juridiskt samkönade par som blir föräldrar genom assisterad befruktning på godkänd klinik, behöver föräldraskapet för den som inte burit barnet fastställas.

Detta gäller dig som är maka, registrerad partner eller sambo till barnets biologiska moder. Du registreras då som förälder, inte som mamma, i folkbokföringen.

Besöksadress

Familjerätten, Socialförvaltningen Kalmar
Fabriksgatan 31, plan 1, Kalmar

Telefon: 0480-45 08 91

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa