Boka tid för Bekräftelse av föräldraskap för ogifta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med 2021-01-01 kan ogifta föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige bekräfta föräldraskap digitalt via Skatteverket. Detta kan ske under 14 dagar efter barnets födelse.
Länk till Skatteverket: Digital föräldraskapsbekräftelse | Skatteverket

Om föräldrarna inte bekräftar föräldraskap digitalt kommer Skatteverket att skicka en underrättelse till familjerätten. Den föräldern som fött barnet kommer att få ett brev från familjerätten där föräldrarna uppmanas att boka tid i e-tjänsten för bekräftelse av föräldraskap.

Familjerätten råder föräldrar som väntar barn efter 2022-01-01 att inte boka tid före barnets födelse om man har rätt att bekräfta föräldraskapet digitalt. Registreringen av den förälder som inte fött barnet fördröjs med minst 14 dagar.

Möjlighet att boka tid före barnets födelse kan inte göras här. Ring handläggaren på telefon 010-3520000

Besöksadress

Familjerätten, Socialförvaltningen Kalmar
Fabriksgatan 31, plan 1, Kalmar

Telefon: 010-3520000

Telefontider för rådgivningstelefon:
Måndag: 10:00-11:30
Onsdag: 13:00-14:30
Fredag: 10:00-11:30

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa