Förorenad mark - Upplysning

LÄS MER

Det är viktigt att du informerar kommunen om du upptäcker föroreningar på din fastighet.

En avgift för tillsyn kommer att tas ut enligt kommunens taxa. Här kan du hitta mer information om avgifter: www.kalmar.se/miljoavgifter.

Kontakta gärna oss för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad du ska göra.
Kontakt: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Mer information: https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/fororenad-mark-och-byggnad.html

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg: