Ansökan om personligt stöd till nyanlända flyktingar

LÄS MER

Här kan du som nyanländ flykting ansöka om att få personligt stöd i din etablering i Kalmar.

Mer information:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/invandring-och-integration/flyktingmottagning.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa