In- och utflyttningsanmälan

LÄS MER

När du flyttar och ditt barn ska byta skola till en annan skola inom Kalmar kommun fyller du i denna blankett. Blanketten skickas till nuvarande skolas expedition som skickar kopia till den nya skolan.

Kontakt:
kommun@kalmar.se