Uppsägning årskort bad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppsägning av autogirobetalningar kan ske först efter 12 ordinarie betalningar. Detta ska ske senast 30 dagar före nästa girering.
Autogirobetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro men kommer då att belastas de resterande månaderna under den första ordinarie 12-månadperioden via faktura.
Vid utebliven betalning av faktura lämnas ärendet vidare till inkasso mede påförande av påminnelseavgift och inkassokostnader.

För mer information:
http://www.aventyrsbadet.se/bad/motionssim/rskort-bad

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa