Hälsoskydd - Grundskola, gymnasieskola, förskola och fritidshem

LÄS MER

Senast 6 veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kontakta gärna oss för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet. Du måste också anmäla större förändringar av verksamheten, det kan du göra här också.

 

En avgift kommer att tas ut enligt kommunens taxa. Kontakta gärna oss för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Mer information:Skola - Näringslivswebben (kalmar.se)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa