PCB-sanering - anmälan

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare anmäla om PCB-sanering.

 

 

Kontakt:
kommun@kalmar.se

 

 

Mer information:

https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/fororenad-mark-och-byggnad/fororeningar-i-byggnader.html