Cistern tagen ur bruk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska ta bort din cistern ska du informera kommunen om det.
 

Om avgift

Miljö- och hälsoskyddsenheten tar ut en avgift för en timmes handläggning. Om du betalar en årlig tillsynsavgift ingår oftast handläggningen av detta ärende i den.
 

Mer information

https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/kemikalier/cisterner.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa