Resekort/Busskort - Byte av skolbiljett till KLT app (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nu kan du få ditt resekort/busskort direkt i appen Kalmar länstrafik. Denna e-tjänst är till för dig som är berättigad till resekort/busskort och vill byta och registrera din skolbiljett i KLT appen istället för det fysiska resekortet/busskortet. Vill du veta mer om resekort(busskort) kan du läsa det på www.gyf.se

Innan du skickar in din förfrågan är det viktigt att du först laddar ner KLT appen och registrerar ditt mobiltelefonnummer. Läs mer här om hur du gör på www.gyf.se

E-tjänsten samlar in

Dina personuppgifter för att kunna hantera det här ärendet i e-tjänsten. Du får också svara på om vi får använda dina kontaktuppgifter för informationsutskick och vad det innebär. 

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Laglig grund för behandlingen

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifter behandlas.

Lagringstid

  • 1 år

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under Dataskyddsförordning (GDPR) i menyn ovan.

Frågor om e-tjänsten

Kalmarsunds gymnasieförbund (kansli)
gymnasieforbundet@gyf.se
010-352 73 00
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Kalmarsunds gymnasieförbund
gymnasieforbundet@gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa