Enskilt avlopp - mulltoa, latrin, eget omhändertagande

LÄS MER

Här kan du skicka in din ansökan/anmälan om omhändertagande av latrin.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp.html