Ansökan om hemtjänst eller vård- och omsorgsboende enligt socialtjänstlagen

LÄS MER

Målet med hjälpinsatserna från hemtjänsten är att du ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt. Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg, städ och matleveranser. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.

Det finns inga färdiga paket, utan du ansöker om stöd för det du upplever att du behöver hjälp med. När ansökan inkommit utreder en biståndshandläggare vilket stöd du har rätt till, enligt socialtjänstlagen.

För mer information:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/boenden/vard--och-omsorgsboenden.html

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa