Resebidrag (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Studerande vid Kalmarsunds Gymnasieförbund

Där inget kollektivt färdmedel finns att tillgå, eller om eleven har minst 6 km till hållplats för kollektivt färdmedel, kan ett kontant resebidrag beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag.

När inget kollektivt färdmedel finns att tillgå beviljas hela resvägen till skolan/APL. När det är minst 6 km till hållplatsen så beviljas endast resväg upp till närmsta anslutning till kollektiv trafik. Schablonvärdet för bidraget utgår från skattefri milersättning som ersättningsgrund för de kontanta resebidragen. Beloppstak är 1/30 av prisbasbeloppet.

Ansökan om resebidrag sker terminsvis i efterhand. Ansökan sker under juni månad för vårtermin och december månad för hösttermin.

Frågor om e-tjänsten

Kalmarsunds gymnasieförbund (kansli)
gymnasieforbundet@gyf.se
010-352 73 00
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Kalmarsunds gymnasieförbund
gymnasieforbundet@gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa