Kontakta Sydostjouren

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sydostjourens medlemskommuner
Sydostjouren medlemskommuner

Via denna e-tjänst kan du som privatperson eller företrädare för en myndighet komma i kontakt med Sydostjouren utanför respektive socialförvaltnings ordinarie öppettider. Här kan du även bifoga eventuella dokument eller andra filer.

Användande av e-tjänsten kräver inloggning eller elektronisk legitimering.

Om du hellre vill ta en personlig kontakt eller om du som privatperson önskar vara anonym: Kontakta Sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00 

Om du vill göra en orosanmälan eller av annan anledning vill komma i kontakt med socialtjänsten och om ärendet kan vänta till närmast följande ordinarie arbetsdag, hänvisas du att istället kontakta socialförvaltningen i den kommun dit ärendet hör.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa