Lantmäteriförrättningar - Ansökan och pågående ärenden

LÄS MER

Ansök om lantmäteriförrättning
Du som privatperson kan ansöka om åtgärderna fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning i tjänsten för lantmäteriförrättningar. 

Följ pågående ärenden
Du som privatperson kan även följa pågående fastighetsbildningsärenden i tjänsten, både dina egna och de du på annat sätt är berörd av. 

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.

Kontakt:
kommun@kalmar.se