Djur - Vildsvinsobservation

LÄS MER

Vi har märkt att vildsvinen börjat dyka upp oftare i tätortsnära områden. De är därför prioriterade vid skyddsjakt. För att öka möjligheterna att skjuta vildsvin är det viktigt att kartlägga var de befinner sig och när.

Nu kan du hjälpa våra skyddsjägare genom att via denna e-tjänst meddela oss var och när du observerat vildsvin. Ju mer information du kan ge oss desto bättre för våra skyddsjägare.

Du kan dock inte förvänta dig att våra skyddsjägare kommer direkt när du lagt in en observation, eftersom vi inte har någon jourverksamhet. Din observation kommer ändå att göra stor nytta i det långsiktiga arbetet.

För mer information:
https://kalmar.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-01-16-e-tjanst-for-vildsvinsobservation-ska-hjalpa-skyddsjagare.html

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa