Tillfällig övernattning

LÄS MER

Obs! E-tjänst ej tillgänglig då Kalmar Brandkår numera ingår i Räddningstjänsten Sydost.

För mer information och blanketter vänligen gå till:
https://rtso.kalmar.se/foretag-och-verksamheter/blanketter---foretag-och-verksamheter.html

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa