Tillfällig övernattning

LÄS MER

Här kan föreningar anmäla övernattning i skolor och föreningslokaler.
Observera att anmälan måste vara inskickad minst två dagar innan övernattningstillfället.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
www.kalmar.se/overnattning

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa