Strandskyddsdispens

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller företag hämta blankett för att ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Mer information: Strandskydd - Kalmar