Strandskyddsdispens

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller företag ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/strandskydd.html