Anmälan om oro för äldre (65 år och äldre) samt yngre personer med lättare funktionshinder

LÄS MER

Anmälan avser personer över 65 år där anmälan ser ett behov av hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. Tjänsten är bemannad vardagar och helgfria dagar mellan 8-16.

Om ni vill göra en orosanmälan gällande personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa under kontorstid hänvisas ni att ta kontakt med kommunens kontaktcenter, övrig tid hänvisar vi er till att kontakta Sydostjouren.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa