Slutrapportera genomförd PCB-sanering

LÄS MER

Med denna e-tjänst slutrapporterar du genomförd sanering av PCB till kommunen.

Länk till mer information:
https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/fororenad-mark-och-byggnad/fororeningar-i-byggnader.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa