TLC - Trygghetsavvikelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att utveckla och förbättra tryggheten i Kalmar kommun finns tjänsten trygghetsavvikelse.

OBS! Detta formulär ersätter inte kommunens övriga tillbudsrapportering så som anmälan av tillbud eller arbetsskada.

Vad är en trygghetsavvikelse?

Trygghets och Larmcentralens verksamhet arbetar aktivt med att sammanställa och kanalisera trygghetsfrågor som rör Kalmar kommun. För att samla in information kring hur trygghetsläget ser ut i kommunen så används funktionen trygghetsavvikelse. I en trygghetsavvikelse rapporteras händelser eller omständigheter som påverkar tryggheten i Kalmar kommun.

Vem kan lämna trygghetsavvikelse?

De som kan lämna trygghetsavvikelse i detta formulär är anställda i Kalmar kommun. Allmänheten hänvisas till Kommunens "tyck till" funktion.

 

Vem tar emot min trygghetsavvikelse.

Trygghetsavvikelse går till Trygghets- och Larmcentralens personal som sammanställer informationen. Alla ärenden dokumenteras och används i förbättringsarbete tillsammans med flera olika funktioner i Kalmar kommun och Polisen.

 

Så hanteras din trygghetsavvikelse.

Trygghets och Larmcentralen mottar informationen och sammanställer den. Informationen används för att klargöra vart kommunen och andra aktörer bör fokusera. Informationen lyfts i olika forum ex TIK (Trygg I Kalmar) eller BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Den som lämnar trygghetsavvikelse och lämnar namn/kontaktuppgifter kan bli kontaktad om det finns behov av att samla in mer information kring den inträffade händelsen alternativt följa upp åtgärder.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa