Ansökan till kommunal vuxenutbildning Ölands utbildningscenter (KSGYF)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ölands utbildningscenter erbjuder vuxenutbildning i form av yrkesutbildningar, kurser på grundskolenivå och gymnasial nivå, sfi samt komvux som anpassad utbildning.

Ansök till våra utbildningar i denna e-tjänst. Behöver du hjälp med din ansökan kontakta skoladministrationen
Besöksadress: Åkerhagsvägen 6, Borgholm
E-post: olandsutbildningscenter@gyf.se
Telefon: 010-352 73 05

Om du behöver få ansökan översatt till annat språk, rekommenderar vi att du översätter med Google Translate i din webbläsare.

E-tjänsten samlar in

Dina personuppgifter för att kunna hantera det här ärendet i e-tjänsten. Du får också svara på om vi får använda dina kontaktuppgifter för informationsutskick och vad det innebär. 

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Laglig grund för behandlingen

  • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifter behandlas.

Lagringstid

  • 3 år

Övriga upplysningar

Läs mer om behandling av personuppgifter under Dataskyddsförordning (GDPR) i menyn ovan.

Frågor om e-tjänsten

Kalmarsunds gymnasieförbund (kansli)
gymnasieforbundet@gyf.se
010-352 73 00
www.gyf.se

Personuppgiftsansvarig

Kalmarsunds gymnasieförbund
gymnasieforbundet@gyf.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa