Ansökan medel från donationsstiftelser

LÄS MER

Ansökan donationsstiftelser

Ursprunget till Kalmar kommuns stiftelser och donationsfonder kommer från gåvor (donationer) som privatpersoner har gjort till kommunen från mitten av 1800- och fram till 1900-talet.

Räntan på tillgångarna ska delas ut till olika ändamål. Det finns särskilda regler för varje fond där det bestäms vilka invånare som kan få bidrag under fonderna. Till exempel kan reglerna vara att personen ska vara pensionär, bo i en viss församling eller ha en viss sjukdom och så vidare.

 

Förutsättningarna för att få bidrag ur Stiftelserna

 • Endast du som är skriven i Kalmar kommun kan ansöka fondmedel.
 • Du måste vara 18 år (eller fylla 18 under 2024).
 • Endast en person i varje hushåll kan få bidrag.
 • Bidraget är en gåva men ingen rättighet till dig/er som har mycket låga inkomster.
 • Eventuellt bidrag beräknas på alla inkomster i hushållet.
 • Fondbidraget är detsamma för samtliga beviljade ansökningar.
   

För att din ansökan ska handläggas krävs dessutom följande:

 • Endast komplett ifyllda ansökningar handläggs. 
 • Utdrag ur beskattningsregister samt inkomstdeklaration 1 ska bifogas och eventuellt beslut på skuldsanering.
 • Ansökan ska vara Kalmar kommun tillhanda senast 30 september. För sent inkomna ansökningar handläggs inte.