Biocider - Spridning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter.

Om du yrkesmässigt ska sprida biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska du underrätta Kalmar kommun. Detta gäller både inomhus och utomhus. Exempel på biocider som kräver att du underrättar oss är råttgift och insektsmedel. Skicka in anmälan till samhällsbyggnadskontoret senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter.

Mer information: https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/kemikalier/hantering-av-kemikalier.html

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa