Översiktsplan som karta

LÄS MER

Här kan du se kommunens övergripande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för bland annat Kvarnholmen och Södra staden.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information
https://kalmar.se/kommun-och-politik/kommunfakta/kartor.html