Cistern - installation

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller företag göra din anmälan om cistern som ska tas ur bruk.

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/kemikalier/cisterner.html