Cistern - installation

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller företag informera om att du ska installera en cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja (enligt 3 kap 1 § naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor)

Kontakt:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Mer information:
https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/kemikalier/cisterner.html