Farligt avfall - Anmälan om lagring

LÄS MER

För att lagra och hantera farligt avfall krävs tillstånd. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan.

 

Länk till mer info:

https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/avfall/farligt-avfall.html

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa