Ansökan om avgiftsnedsättning för särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gällande dubbel bostadskostnad och/eller garantibelopp. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer på www.kalmar.se/integritetspolicy

Vid ansökan om avgiftsnedsättning utför Kalmar kommun en ekonomisk utredning gällande jämkning av dubbel bostadskostnad eller för garantibelopp i vård-och omsorgsboende.

Garantibelopp i vård och omsorgsboende

Omsorgsnämnden har beslutat att införa ett så kallat garantibelopp för personer som bor i vård- och omsorgsboende i Kalmar. Det är till skydd för personer med låga inkomster. Garantibeloppet innebär att när hyra och mat är betald garanterar kommunen att den enskilde har en viss summa kvar till personliga utgifter.

Garantibeloppet för år 2020 är 2 125 kr/månad.

Garantibeloppet ska täcka de vanligaste personliga utgifterna omsorgstagare bedöms ha i vård- och omsorgsboende. De som beviljas garantibelopp kommer att få avgiften för kost reducerad tills man når nivån för garantibeloppet.

Garantibeloppet omfattar exempelvis kostnader för personlig hygien, förbrukningsartiklar, läkemedel, läkarbesök, resor och tandvård.

Ansökan

Ansökan om garantibelopp görs till omsorgsförvaltningens ekonomiadministratör alltså den person som finns med namn på fakturan. Ansökan kan göras av den enskilde omsorgstagaren själv eller företrädare för denne.

Förutsättningar

Inkomstuppgifter och aktuell hyra finns redan hos omsorgsförvaltningen. De uppgifter kommunen behöver för sin prövning är

  • Besked från Pensionsmyndigheten om bostadstillägg. Antingen beviljad ansökan eller avslag på ansökan om bostadstillägg. Vid bifall ska bostadstillägget vara beräknat på aktuell bostadskostnad.
  • Uppgift om eget kapital. Kapital upp till 100 000 kr påverkar inte möjligheten till garantibelopp. Uppgiften ska kunna verifieras genom ekonomisk översikt från banken.
  • Ovanstående uppgifter avser endast omsorgstagaren. Ekonomiska uppgifter för make/maka efterfrågas inte.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa