Ansökan om avgiftsnedsättning för särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Omsorgsnämnden har beslutat att införa ett så kallat garantibelopp för personer som bor i vård- och omsorgsboende i Kalmar. Det är till skydd för personer med låga inkomster. Garantibeloppet innebär att när hyra och mat är betald garanterar kommunen att den enskilde har en viss summa kvar till personliga utgifter. Garantibeloppet för år 2023 är 2 359 kronor/månad.

Garantibeloppet ska täcka de vanligaste personliga utgifterna omsorgstagare bedöms ha i vård- och omsorgsboende. De som beviljas garantibelopp kan få avgiften för kost reducerad tills man når nivån för garantibeloppet.

Förutsättningar

Inkomstuppgifter och aktuell hyra finns redan hos Omsorgsförvaltningen om du har givit samtycke till inkomsthämtning. De uppgifter kommunen behöver för sin prövning är:

  • Besked från Pensionsmyndigheten om bostadstillägg. Antingen beviljad ansökan eller avslag på ansökan om bostadstillägg. Vid bifall ska bostadstillägget vara beräknat på aktuell bostadskostnad.
  • Uppgift om eget kapital. Kapital upp till 100 000 kronor påverkar inte möjligheten till garantibelopp. Uppgiften ska kunna verifieras genom ekonomisk översikt från bank/banker.
  • Ovanstående uppgifter avser endast omsorgstagaren. Ekonomiska uppgifter för make/maka efterfrågas inte.

Om du som bott i hyresrätt får dubbla hyror vid inflyttning till vård- och omsorgsboende kan omsorgsavgiften minskas under maximalt tre månader.

  • Besked från Pensionsmyndigheten om bostadstillägg. Antingen beviljad ansökan eller avslag på ansökan om bostadstillägg. Vid bifall ska bostadstillägget vara beräknat på aktuell bostadskostnad.
  • Uppgift om eget kapital. Kapital upp till 78.750 kronor påverkar inte möjligheten till avgiftsnedsättning. Uppgiften ska kunna verifieras genom ekonomisk översikt från bank/banker.
  • Ovanstående uppgifter avser endast omsorgstagaren. Ekonomiska uppgifter för make/maka efterfrågas inte.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa