Hälsoskydd - Anmälan om att driva skola eller förskola

LÄS MER

Senast 6 veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla detta till samhällsbyggnadskontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kontakta gärna oss för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Mer information
Skola och förskola - Näringslivswebben (kalmar.se)

Kontakt
sam.byggnadskontoret@kalmar.se