Synpunkter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna dina synpunkter

Synpunkter i form av beröm, förbättringsförslag, klagomål eller avvikelser ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör.

Svarstiden på synpunkter varierar beroende på synpunktens art och omfång och kan periodvis vara längre än normalt vid hög arbetsbelastning i verksamheten. Vår ambition är dock alltid att svara på samtliga synpunkter snarast möjligt.

Synpunkter och felanmälan räknas som allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av din synpunkt eller felanmälan, om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas enligt lag. Vad som sekretesskyddas bestäms genom offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna behandlas även i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

För att använda våra e-tjänster behöver du logga in med hjälp av godkänd e-legitimation

När du är inloggad i denna e-tjänst har du möjlighet att välja att vara helt anonym. Om du väljer anonym inlämning så har vi inte längre möjlighet att återkoppla till dig. Väljer du att inte vara anonym så får du bekräftelse på att ärendet är mottaget och kan följa det som händer i ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa