Synpunkter

LÄS MER

Lämna dina synpunkter

Synpunkter i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör.

Synpunkter och felanmälan räknas som allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av din synpunkt eller felanmälan, om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas enligt lag. Vad som sekretesskyddas bestäms genom offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna behandlas även i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Den som loggar in och lämnar synpunkter och klagomål får inom kort en bekräftelse på att ärendet har mottagits.

För den som inte loggar in eller väljer att vara anonym är det begränsat för oss att ge återkoppling.

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vissa frågor fyllas i automatiskt med uppgifter från exempelvis folkbokföringen.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa