Värmepump - installation

LÄS MER

Här kan du som vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme, anmäla din installation.

Vid anläggning av värmepump kan granneintyg behövas.

Kontakt:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Mer information:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/uppvarmning.html