Avfall - Anmälan om mellanlagring

LÄS MER

Anmälan om mellanlagring av avfall enligt 1 kap 10§ Miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan gäller mer än 10 ton men högst 10 000 ton, högst 30 000 ton avsett för anläggningsändamål, vid något enskilt tillfälle (Verksamhetskod 90.40, 29 kap 2 § Miljöprövningsförordning). Anmälan ska skickas in av verksamhetsutövaren i god tid, minst 6 veckor innan mellanlagringen påbörjas.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

Länk till mer information: https://naringsliv.kalmar.se/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoskydd/avfall/mellanlagring-av-avfall.html

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så får du återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa