Lägenhetsregistret - ajourhållning

LÄS MER

Här kan du som ägare av flerbostadshus eller specialbostäder med mer än en lägenhet lämna uppgifter för ajourhållning av lägenhetsregistret.

Kontakt:
kommun@kalmar.se