VA - Anmälan

LÄS MER

Om du bygger ett nytt hus eller ska ansluta ett befintligt hus till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en VA-anmälan. Även vid tillbyggnad av verksamhet, uppförande av gästhus och ändring av befintlig va-anslutning krävs anmälan. Här ansöker du också om tillfälligt vatten, såsom byggvatten, vatten från vattenkiosk och evenemangsvatten.

Här kan du läsa mer:
https://www.kalmarvatten.se/

Vid frågor kontakta Kundservice:
info@kalmarvatten.se
010-357 02 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa