Jämförelseguide

LÄS MER

Kalmar kommun arbetar aktivt med jämförelser med andra kommuner. Syftet är att ge en bild av hur de egna verksamheterna står sig i jämförelse med andra och att ge ett förbättrat underlag till verksamhetsutveckling och dialog med medborgarna.

Vi visar Kalmars resultat jämfört med två andra gruppers. Dels våra "Jämförelsekommuner", som är ett genomsnitt av resultatet för Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad. Dels "Riket", som är det genomsnittliga resultatet för alla de kommuner som deltar i respektive jämförelse.

Under rubriken Kommunfakta presenterar vi tre jämförelser:

- Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

- Medborgarundersökningen

- Vart går dina skattepengar?

Kontakt:
kommun@kalmar.se

Mer information
https://kalmar.se/kommun-och-politik/jamforelser-service-och-kvalitet-i-verksamheter/kommunens-kvalitet-i-korthet.html