Ansökan om föreningsdagar i Kalmarsalen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kalmar kommun och Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB har i ett gemensamt avtal reglerat utnyttjandet av ett antal dagar i Kalmarsalen för publika arrangemang. Med publika arrangemang avses ideella föreningar och organisationer som arrangerar icke-kommersiella arrangemang. Avtalet gäller för Kvarnen och/eller Glasannexet.
Arrangerande part skall vara en ideell förening eller studieförbund inom Kalmar kommun. En förening eller studieförbund kan endast ansöka om en föreningsdag per år.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa