Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp

LÄS MER

Utförandeintyg/entreprenörsrapport vid anläggande av enskilt avlopp, i enlighet med 13§ eller 14§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Mail

sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Tel

010 - 352 00 00